MINEA Specialisttjänster

HSL- enheten Minea Specialisttjänster är ett systerföretag till
KC Familjehemsvård och Curmitis gruppen HVB.

Vi erbjuder olika specialistinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet till socialtjänst, landsting, HVB behandlingshem, familjehemsvården och enskilda. 
 
Minea utför psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar/bedömningar, trauma (PTSD), missbruk/beroende, personlighetssyndrom/personlighetsdrag, ofta med efterföljande behandling och uppföljning.

Kontakta oss för frågor angående våra specialisttjänster!
Stockholm/Mälardalen
Tel: 08 - 30 19 30
Dalarna
Tel:  0243-122 15

E-post: minea@specialisttjanster.se
KC KompetensCentrum
Familjehemsvård
Jaktstigen 20
784 50 Borlänge
Tel vx 0243 - 122 15
info@kckom.se
Curmitis Gruppen HVB
Behandlingshem
Mats Jansvägen 9,  
776 70 Vikmanshyttan
​​​​​​​Tfn: 0225 - 300 47
info@curmitis.se
Minea Specialistjänster
Psykiatri - Utredning - Samtal
Jaktstigen 20                Box 5283
784 50 Borlänge         102 46 Stockholm
Tel vx 0243 - 122 15   Tfn 08 - 30 19 30
minea@specialisttjanster.se